Oferta naszej firmy

PROGRAM
zakres usług i dostaw

Zastosowanie przenośników rurowo-łańcuchowych:
Przemysł ceramiczny, Zakłady wapiennicze, Zakłady gipsowe, Zakłady chemiczne, Elektrociepłownie, Koksownie, Huty, Petrochemia, Oczyszczalnie ścieków, Cementownie, Cukrownie, Fabryki papieru, Przemysł nawozów sztucznych, Zakłady przeróbki węgla, Zakłady tłuszczowe, Przemysł tytoniowy, Fabryki sadzy, Instalacje do spalania odpadów, Instalacje do transportu pyłów.

Zakres usług:
Doradztwo techniczne, Rozwiązania konstrukcyjne, Projektowanie.

Zakres dostaw:
Produkcja i dostawa przenośników rurowo-łańcuchowych typ RKS. Dostawa ciągów przenośników, Konstrukcje mocujące, Podesty obsługi instalacji przenośników, Remonty przenośników, Serwis części zamiennych. Montaż przenośników, Nadzór montażu, Rozruchy przenośników.

Pierwszy w Polsce producent przenośników w systemie rurowo-tańcuchowym!

Charakterystyka przenośnika rurowo-łańcuchowego typ RKS 120/130, 150/160, 190/200.

Urządzenie przeznaczone jest do wewnętrznego transportu materiałów sypkich, rozdrobnionych, granulatów, pyłów, szlamów i innych nie klejących materiałów.

Nowe rozwiązania techniczne, rozwój materiałoznawstwa oraz metody obróbki materiałów pozwoliły skonstruować przenośnik rurowo - cięgnowy tak by spełniał wiele zadań w różnych gałęziach przemysłu.

System transportu obudowa-cięgno z przytwierdzonymi elementami zabierającymi jest rozwiązaniem powszechnie znanym. W oparciu o tę zasadę został skonstruowany przenośnik rurowo - łańcuchowy.

Wśród wielu funkcji jakie może spełniać przenośnik, szczególnie wymienić należy:
- jednym przenośnikiem można przemieszczać materiał poziomo, pionowo, skośnie, z odchyleniem w prawo i lewo
- pełną zewnętrzną i wewnętrzną szczelność, niskie zapotrzebowanie mocy, zmienną regulowaną wydajność, niski poziom szumów własnych, łatwość montażu, trwałość i niskie koszty eksploatacyjne,
- przenośnik może być przystosowany do pracy w warunkach specjalnych, podwyższonej temperatury, dla wymogów przemysłu chemicznego, spożywczego czy innych.

Przenośniki skonstruowane zostały dla następujących parametrów:
Wydajność                                     do 40 m3/h
Długość jednostkowa                 do 50 m.
Wysokość podnoszenia            do 30 m.

W zależności od potrzeb RKS-Service zapewnia dodatkowe wyposażenie-elektroniczne sterowanie napędu, regulację wydajności, cykliczny odbiór, czujniki ruchu, regulację poziomu wypełnienia.
Dalszy rozwój przenośników podyktowany będzie zapotrzebowaniem rynku i rozwojem systemów transportu wewnętrznego materiałów rozdrobnionych.

Konstrukcja przenośnika

Nowa konstrukcja przenośnika zawiera w sobie usprawnienia, które podyktowane zostały aktualnymi wymogami technologiczno - ruchowymi.

Główne usprawnienia to w wysokim stopniu unifikacja zespołów, wzajemna wymienialność podzespołów głowic, jednorodność usprzętowienia ciągów pozwalająca na wykorzystanie niezależnie od usytuowania. Zmiany usprawniające pozwalają na ograniczenie części zapasowych, wzajemną wymienialność paneli, jak również w wysokim stopniu usprawniają remonty.

Przenośnik składa się z następujących zespołów:

Głowica napędowa - panelowa obudowa spawana, łożyskowanie, gwiazda napędowa spawana ze stali specjalnej, wał główny napędu, motoreduktor firmy NORD.
Stacja nawrotna - panelowa obudowa spawana, suwnia z łożyskowaniem, koło zwrotne, zespół zabezpieczenia powrotu, układ napinania z konstrukcją mocującą.
Obudowa - rura ze stali gatunkowej z kołnierzami złącznymi, łuki z rury, stacje nawrotne, wsypy, wysypy, zamknięcia, uszczelki, elementy złączne i dystansowe.
Łańcuch -łańcuch ogniwowy poddany specjalnej obróbce termicznej transportujący z przyspawanymi tarczami mocującymi, krążki transportujące, elementy złączne, spinka łańcucha.

Dane techniczne:
- Obudowa z rury / Rohrgel-use / Tube casing             PN-80/H-74219
  139,7 x 5,0 / 168,3 x 5,0 / 219,1 x 6,3                                  DIN 2458
- Promień gięcia / Rohrbogenradius /                               800 - 1000 mm
  Tube bend radius
- Kołnierz / Flansch / Flange                                                PN-67/H-74728
  25 x 139,7 / 150 x 168,3 / 200 x 219,1                               DIN 2573
- Łańcuch / Kette / Chain                                                       DIN 762-2
- Tarcze transportujące / Mitnehmenrscheiben /       PU / PTFE /
Transporting discs                                                                    żeliwo / Grauguss
- Napęd / Antriebsart / Mode of drive                             Motoreduktor


Parametry technologiczne:


     typ 120/130      typ 150/160  
    typ 190/200   
Wydajność
     do 6 m3/h
     do 20 m3/h      do 40 m3/h
Moc zainstalowana      0,15 - 1,1kW   0,37 - 5,5 kW   0,75 - 7,5 kW
Długość jednostkowa      do 20 m.      do 40 m.      do 35 m.
Wysokość podnoszenia      do 20 m.      do 30 m.
     do 25 m.

Gwarancje, serwis:

RKS-Service udziela gwarancji w okresie 12 miesięcy od dnia uruchomienia nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy na warunkach ogólnych.
RKS-Service zapewnia nadzór nad montażem na warunkach do uzgodnienia.
RKS-Service zapewnia pełny zakres części zamiennych, oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.